Close

septiembre 26, 2017

Emisión Streaming 2017

Non puideches asistir ao #PianoMeetingOurense2017? Gustaríache ver como foi e escoitar a algún dos pianistas que formou parte do Festival?
Podes facelo! Toda a emisión en streaming está dispoñible na nosa canle de YouTube. Accede á ligazón e revive a xornada do sábado en Ourense.


¿No has podido asistir al Piano Meeting 2017? ¿Te gustaría ver cómo fue y escuchar a alguno de los pianistas que formó parte del Festival?
¡Puedes hacerlo! Toda la emisión en streaming está disponible en nuestro canal de YouTube. Accede al enlace y revive la jornada del sábado en Ourense.


Haven’t you been able to attend the Piano Meeting 2017? Would you like to see how it was and listen to some of the pianists who were part of the Festival?
You can do it! All streaming is available on our YouTube channel. Access the link and relive past Saturday in Ourense.